Voor mij is coachen mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat kan zijn het begeleiden bij het oplossen van werkproblemen, zoals ordeproblemen, omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van leerlingen, samenwerking met duopartner, enz. De door mij gehanteerde methode is oplossingsgericht.

Mogelijke vormen van coaching:

  • School –Video Interactie Begeleiding (S-VIB)
  • Individuele coaching voor docenten en directie
  • Teamcoaching
  • Coaching van een groep studenten/leerlingen