“Moeilijke leerlingen bestaan niet”

Leerkrachten zouden zich moeten aanpassen aan het onvermogen van de leerling, in plaats van dat de leerling zich moet aanpassen aan het onvermogen van de leerkracht om adequaat met het probleemgedrag om te gaan.

Als alles normaal gaat is het geen probleem dat de leerling zich moet voegen naar en aanpassen aan de geldende regels. Maar leerlingen met leer en/of gedragsproblemen vragen van ons iets extra’s. Ze hebben niet voor hun problemen gekozen. Het probleem ligt daarom niet perse in de leerling, maar vooral in de interactie met de omgeving. Het is dus belangrijk om naar de kwaliteit van die interactie te kijken. Dat geeft ons direct handvatten om naar (creatieve) oplossingen te zoeken voor die gedragsproblemen en tegelijkertijd rekening te houden met het onvermogen van de leerlingen.

mogelijke gedragsproblemen kunnen zijn:

  • faalangst
  • sociale angst
  • depressieve gevoelens
  • ADHD
  • Oppositioneel en agressief gedrag
  • PDD-NOS
  • Syndroom van Asperger
  • Autisme
  • Borderline persoonlijkheidsstoornissen