De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces!

Bij alle initiatieven van onderwijsvernieuwing gaat het om de leerling weer te motiveren om te leren. De leerling moet daarbij eigenaar worden van zijn eigen leerproces. Dat vraagt van de onderwijsgevenden dat zij tegemoet komen aan de basisbehoeften van de leerling: relatie, competentie en autonomie. Maar hoe doe je dat?

Bij onderwijsvernieuwing denk ik aan thema’s als:

  • Competentiegericht leren
  • Adaptief onderwijs
  • Passend onderwijs
  • Levenlang leren
  • Co√∂peratief leren
  • Activerende werkvormen
  • Meervoudige intelligentie

En als je voor een vernieuwing kiest, hoe krijg je het hele team mee? Is de visie en de missie met het team transparant? Is er bezieling? Dit vraagt om schoolontwikkeling en verandermanagement!